Aktualności

Kolejny ważny wpis
with Brak komentarzy

To jest kolejny bardzo ważny wpis.

Polowania zbiorowe
with Brak komentarzy

W łowiskach , w których planowane są polowania zbiorowe , ogranicza się polowania indywidualne od poniedziałku przed wyznaczonym terminem polowania zbiorowego do jego zakończenia. Polowania indywidualne w tych łowiskach możliwe są wyłącznie po uzgodnieniu ich miejsca z prowadzącym polowanie

Polowania dewizowe – ograniczenia
with Brak komentarzy

Ze względu na planowaną organizację polowań zbiorowych dla myśliwych zagranicznych, istnieje możliwość korekty kalendarza polowań zbiorowych. Każda zmiana będzie niezwłocznie podawana pocztą elektroniczną.